• baglanyşyk (2)
 • sns02
 • sns03
 • sns04
sahypa-banner

CNC ýalyn zolaklary kesýän maşyn

 • plazma kesiji maşyn

  plazma kesiji maşyn

  Önümiň beýany Ady: ameangyn kesýän maşyn, köp zolakly gaz kesýän maşyn plazma kesiji maşyn, satuw çarçuwasynda gantry gurluşyny, kesiş hilini ýokarlandyrmak üçin ikitaraplaýyn hereketlendirijini ulanýar.Uzynlygyna göni alyp barmak üçin “N” toparynyň öňdäki fakeli, göni kesmek üçin gapdal fakeliň bir bölegini kesip, kesmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar.Satuwda plazma kesiji maşyn, fakeliň belgisini düzüp biler, ulanyjynyň isleglerine görä düzülen uzyn we transvers kesiş, bir gezek ýöremek üçin bir gezek kesilip bilner.plazma c ...
 • Polat list üçin “Multitorch Gantry” görnüşli cnc profil kesýän maşyn

  Polat list üçin “Multitorch Gantry” görnüşli cnc profil kesýän maşyn

  1) cnc profil kesiji maşynyň gurluşy 1. cnc profil kesiji maşyn Esasy çarçuwasy: framehli ramkalar, kesiş takyklygyny kepillendirmek üçin ýokary mehaniki güýç we deformasiýa garşylygyny üpjün edip, 8 mm galyňlykdaky polat plastinkany kabul edýär.2.cnc profil kesiji maşyn “Front Beam” 20 mm galyňlykdaky polat plastinkany kabul edýär we kesiş takyklygyny üpjün etmek üçin üstüň tekizligini we tekizligini ýokarlandyrýan bir wagtyň özünde uly cnc freze maşynlary bilen gaýtadan işlenýär.3. Dişli dişli çukur we öň tarapdaky demir ýol çukury ...
 • Köp fakel göni zolakly cnc plazma kesiji bahasy

  Köp fakel göni zolakly cnc plazma kesiji bahasy

  Önümiň beýany 1. Gysgaça maglumat : Köp fakel göni zolakly cnc plazma kesiji bahasy gowy.durnukly işlemek we ýokary netijelilik bilen häsiýetlendirilen, uglerod polatdan, marganes polatdan we beýleki materiallardan zolaklary kesmek üçin giňden ulanylyp bilner.2. Cnc plazma kesiji bahasynyň standart aýratynlyklary, cnc plazma kesiji bahasy gaty ýerliklidir.Köp fakel göni zolakly cnc plazma ýalyn kesýän maşynyň çarçuwasy, kesiş hilini ýokarlandyrmak üçin gantry gurluşyny, ikitaraplaýyn hereketlendirijini ulanýar.Hoster eýesi N ...
 • Gantry görnüşli köp zolakly gaz kesiji maşyn cnc ýalyn kesiji maşyn

  Gantry görnüşli köp zolakly gaz kesiji maşyn cnc ýalyn kesiji maşyn

  1talap edişiňiz ýaly düzüp biler, şeýlelik bilen maşyn, awtoulag, gämi gurluşygy, nebit-himiýa, söweş senagaty, metallurgiýa, howa, kosmos, gazan we basyş gämisi, lokomotiw we ş.m. ýaly pudaklarda giňden ulanylýar. ) CNC alawy ...