• baglanyşyk (2)
 • sns02
 • sns03
 • sns04
sahypa-banner

Göçme Cnc plazma kesiji maşyn

 • göçme plazma kesiji maşyn

  göçme plazma kesiji maşyn

  1. Awtomatiki başlangyç ýerleşiş

  2.Awtomatiki naprýa .eniýe beýikligini dolandyrmak

  3. Kesilenden soň kesiş fakelini awtomatiki ýokarlandyryň

  4. Awtomatiki işlemek

 • kiçi cnc plazma kesiji

  kiçi cnc plazma kesiji

  Kiçijik Cnc plazma kesiji tehniki parametrler:

  Kesmek üçin materiallar Ildumşak polat, uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin we ş.m.
  Kesmek tertibi Ameangyny kesmek + plazma kesmek
  Kesiş aralygy 1500mm × 3000mm, 1500mm × 4000mm1500mm × 5000mm, 1500mm × 6000mm ýa-da özleşdirilen
  Ameangynyň kesilmegi 8-200mm
  Plazma kesýän galyňlyk ≤30mm (nagşa baglylykdaplazma güýji çeşmesi)
 • kiçi plazma kesiji 1530 Plazma kesiji maşyn

  kiçi plazma kesiji 1530 Plazma kesiji maşyn

  Mini plazma kesiji uglerod polat, poslamaýan polat, mis, alýumin we ş.m. ýaly metal plitalary kesip biler.
  Bu kiçi plazma kesiji, el bilen tutulýan alaw fakeliniň, el bilen tutulan plazma kesiji.Metallarda islendik çylşyrymly profilleri kesip biler.

 • göçme gantry cnc plazma kesiji maşyn

  göçme gantry cnc plazma kesiji maşyn

  Önümiň beýany Gysgaça maglumat ant Gantry CNC plazma metal kesiji maşyn, metal plastinka kesmek üçin ýörite işlenip düzülendir, ýokary awtomatlaşdyryş we netijelilik, aňsat işlemek we uzak hyzmat wagty bilen häsiýetlendirilýär.plazma metal kesiji maşyn ulanylyşy: Plazma metal kesiji maşyn, ýangyny kesmek bilen ýumşak polady kesip biler we plazma kesmek bilen ýokary uglerod polat, poslamaýan polat, alýumin, mis we beýleki reňkli metallary kesip biler;talap edişiňiz ýaly düzüp biler, şeýlelik bilen giňden ...
 • Göçme cnc plazma kesiji maşyn

  Göçme cnc plazma kesiji maşyn

  Göçme cnc plazma kesiji maşyn, islendik çylşyrymly tekiz grafikany kesmek üçin, ýangyny we plazmany kesmegi goldaýan;Göçme cnc plazma kesiji maşyn, el bilen fakeliň ornuny tutýan, ýarym awtomatiki kesiji maşyn we kämilleşdirilen önüm hökmünde profilli kesiji maşyn;esasanam ýokary takyklyk talap edilýän çylşyrymly grafika köpçülikleýin önümçiligi üçin amatly, kesiş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp, ikinji derejeli gaýtadan işlemegi azaldyp we önümçilik bahasyny peseldip biler.Göçme plazma kesiji, Göçme c ...
 • 1530 Amatly baha çeýe plazma Cnc kesiji maşyn Highokary takyklyk göçme cnc plazma kesiji

  1530 Amatly baha çeýe plazma Cnc kesiji maşyn Highokary takyklyk göçme cnc plazma kesiji

  Gysgaça maglumat : Göçme cnc plazma kesiji.Islendik çylşyrymly uçar grafikasyny kesmek, ýangyny we plazmany kesmek üçin goldaw bar;Göçme plazma kesiji, Göçme cnc plazma kesiji, Göçme cnc plazma kesiji maşyn, göçme plazma kesiji maşyn 1. Göçme cnc plazma kesiji transvers täsirli kesiş 1500mmx3000mm, Göçme cnc plazma kesiji maşyn alýuminiý garyndy gollanma demir we ýeke gapdal sürüjini kabul edýär.2. Göçme cnc plazma kesiji ýalyn we plazma kesti bilen enjamlaşdyrylyp bilner ...
 • Göçme cnc plazma kesiji

  Göçme cnc plazma kesiji

  Bu göçme cnc plazma kesiji, metaldaky islendik çylşyrymly profilleri kesip biler, bu bolsa gaýtadan işlemegi azaldýar we öndürijiligini ýokarlandyrýar.Bu göçme cnc plazma kesiji, plazma kesiji we oksi-ýangyç kesmegi goldaýar.

  USB porty bilen, kompýuterden maglumat geçirmek sanly kameradan suratlary göçürip almak ýaly aňsat.

  Bu göçme cnc plazma kesiji, THC bilen awtomatiki göçme CNC enjamy.Kesiş dolandyryş ulgamy ýalyn ýa-da plazma kesmek üçin amatly 2 okuň hereketine gözegçilik edip biler.THC kontrolleýeri fakeliň we iş böleginiň arasyndaky beýikligi üýtgetmek üçin niýetlenendir.Bu göçme cnc plazma kesiji takyk, durnukly, pes ses, işlemek aňsat.Ulanyşyňyza ýol görkezmek üçin grafika bilen, işiňizi aç-açan görkezmek üçin ulanyjy gollanmasyndan 2 kitapça bilen geliň.

 • Netijeli iş ululygy 1500 * 3000mm kiçi plazma kesiji

  Netijeli iş ululygy 1500 * 3000mm kiçi plazma kesiji

  1.Kiçijik plazma kesiji, şöhlelendiriji hereketlendiriji modeli, has durnukly deňagramlylygy herekete getirýär, agyrlyk güýji sebäpli kelläniň peselmeginden gaça durýar

  2.Akymly kesiş meýdany bolan kiçi plazma kesiji: täsirli kesmek 1,5m * 3.0m, beýleki ululyklary 1,5m * 6m we ş.m. düzüp bolýar.

  3. lighteňil agramly we akylly ölçegli kiçijik plazma kesiji, belli bir ýer tutmaýar, göni sahypanyň kesilmegini dowam etdirýär

 • Zawod mahabat bahasy bilen göçme plazma kesiji maşyny gönüden-göni satýar

  Zawod mahabat bahasy bilen göçme plazma kesiji maşyny gönüden-göni satýar

  Göçme plazma kesiji maşyn gysgaça giriş

  Bu göçme plazma kesiji maşyn, CNC, mehaniki geçiriş we ýylylyk kesiş kombinasiýasy ýaly toplumlaýyn dizaýny kabul edýär.Bu ýokary kesgitli plazma kesiji ýokary tehnologiýa, ýokary takyklyk we ýokary ygtybarly metal kesiş stollary bolýar.Ajaýyp adam interfeýsi dürli iş bölekleri üçin aňsat işlemegi we çalt gaýtadan işlemegi kepillendirýär.