• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
sahypa-banner

Zawod üpjünçiligi 3 görnüşli ok cnc turba kesiji

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

3 ok cnc turba kesiji

3 görnüşli ok cnc turba kesiji, polat turbalaryň uçlarynyň bogunlaryny awtomatiki hasaplaýan we kesýän enjamdyr.Cnc turba kesiji diňe turbalaryň radiusy we kesiş burçy ýaly parametrleri girizmeli, we cnc turba kesiji turbanyň kesişýän çyzyklaryny we kesişýän deşiklerini awtomatiki kesip biler.YM-XY3 cnc turba kesiji silindr koordinat koeffisiýent dolandyryşyny kabul edýär we dolandyryş okunyň sany 3 ok.Parametr girizmek we adam-maşyn gepleşik funksiýasy, turbanyň tegelekligi we üýtgeşikligi öwezini dolmak funksiýasy, tizligi üýtgetmek awtomatiki dolandyryş funksiýasy we ş.m.

surat001surat002 surat003 surat004

Haryt maglumatlary

Thecnc turba kesijiesasan dolandyryş ulgamy, gol ulgamy, hereketlendiriji enjam, gysgyç enjamy, goldaw enjamy, demir ýol, gaz ýoly ulgamy, dolandyryş kabineti we beýleki böleklerden durýar.Esasy kesiş ulgamy hökmünde plazma kesiş ulgamy bilen enjamlaşdyryldy.

surat005

Cnc turba kesiji

Polat plastinkadan tikilen kebşirlenen guty gurluşynyň dizaýnyny, umumy berkligi we güýjüni ýokarlandyrmak üçin ykjam gurluşy kabul ediň, her bir komponent gurnamagyň üstü, aýlawyň takyklygyny we maşyn düşeginiň dikligini üpjün etmek üçin CNC işleýiş merkezi tarapyndan bir gezek gaýtadan işlenýär.

cnc turba kesiji dik sütün

Dik sütün esasan tabakdan ýasalan kebşirlenen esasy korpusdan, TBI çyzykly ýol görkeziji demirýoldan, nurbatdan we dört taraplaýyn birleşdiriji çybyk enjamyndan durýar.Plastinka tikilen kebşirlenen esasy gurluş, kesiş fakeliniň durnuklylygyny we ýerleşiş takyklygyny üpjün etmek üçin CNC işleýiş merkezi tarapyndan takyk işlenýär.

surat006

Cnc turba kesiji

Agaç eňegi, 360 ° erkin aýlanmak

surat007

Cnc turba kesiji

Durnukly we rahat işlemek

图片 1

Önümiň parametrleri

Reodeim

KR-XY3 cnc turba kesiji

Kesiş aralygy

6m 9m 12m (özleşdirilen)

Maşynyň ululygy

7800 * 1800 * 1650mm (özleşdirilen)

Kesmek usuly

Alaw / plazma

Ameangynyň kesiş tizligi

20-700mm / min

Plazma kesiş tizligi

500-3500mm / min

Dolandyryş ulgamy

Advantech senagat kompýuter

Plazma Maks.deşik galyňlygy

14mm

Plazma Maks.gyrasy kesiş galyňlygy

18mm

Plazma fakeliniň çaknyşma garşy ulgamy

hawa

Sürüji tertibi

servo

Iş ýagdaýy

Gysylan gazyň iş basyşy

7mpa-dan ýokarda

Plazmanyň zerur gaz akymy

4500L / sag

Iş gurşawy

Howa üpjünçiligi, sarsma ýok

Kuwwat wattasy

5KW

Gazyň görnüşleri

Asetilen propan

Önümiň artykmaçlyklary

surat009surat010surat011

Satyş hyzmatyndan soň

1. Bütin cnc turba kesiji üçin bir ýyl kepillik

2. Satuwdan soňky hyzmat toparyny başdan geçirdik, gurnama wideo ýa-da faýl müşderilere iberip bileris we aňsat işleýän maşynlar üçin gurnama ugrukdyryp bileris, şeýle hem in engineenerlerimizi çylşyrymly enjamlary gurmak we taýýarlamak üçin müşderiniň sahypasyna baryp görüp bileris.
3. Zapas şaýlaryň we sarp edilýän zatlaryň doly ätiýaçlygy bäsdeşlik bahasyndadyr.

Sorag-jogap

2. 1. Kompaniýaňyz satuwdan soň haýsy hyzmatlary berip biler?
Bütin cnc turba kesiji üçin bir ýyl kepillik.Kepillik döwründe ätiýaçlyk şaýlaryny mugt ibereris.Esasy tagta barada, ömri uzak hyzmat edip bileris.
2. OEM hyzmatyny berip bilersiňizmi?
Hawa, OEM hyzmatyny berip bileris.
3. Elýeterli iberiş usuly näme?
Udealaňaç 20 metrlik gapda gaplanýar.
4 Wagt gowşurmak näme?
Eger ätiýaçda cnc turba kesiji bar bolsa, töleg alanymyzdan soň 15-20 iş gününiň dowamynda harytlary ibereris.
5. Töleg möhletiňiz näçe?
T / T, Western Union, L / C, Aliexpress Escrow, kredit kartoçkasyny kabul edip bileris.

Kompaniýanyň tertibi

surat012

YOMI, plazma we oksi-ýangyç bilen işleýän CNC kesiji maşynda ökde.Plastiki kesiji maşyndan, Gantry cnc plazma kesiji maşyn, stol cnc plazma kesiji maşyn we göçme cnc plazma kesiji maşyn, YOMI turba kesmek we kesmek, turba kesmek we kesmek, şöhle / burç polat / kanal polat / tekiz buldy gaýtadan işlemek.3D profilinde öz ulgamymyzy we programma üpjünçiligimizi ösdürip, YOMI bäsdeşlik bahasy we hünär önümleri bilen metal kesmekde iň ýokary marka bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki: