• baglanyşyk (2)
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • zawod

“Shandong Yomi Intelligent Science and Technology Co., Ltd.”

Polat gurluş enjamlarynyň çözgütleriniň doly toplumyny üpjün etmekde YOMI hünärmeni, kesiji we kebşirleýiş pudagynda öňdebaryjydyr.Baş çärýegimiz Dezhou şäherinde ýerleşýär Jin Jinan we Şanhaýda 2 gözleg we barlag bölümimiz bar.Biz Jinandaky global elektron söwda marketing merkezinden we global kebşirlemek we kesmek üçin ýeke-täk satyn alyş platformasy bolan Günorta Afrikadaky daşary ýurtdaky ammar ammaryndan ybarat.Günorta Afrikada daşary ýurt ammarlaryny döretdik.Bu biziň daşary ýurtdaky ilkinji ammarymyz.Bütin dünýäde has köp ammar dörediler.Ammardan başga-da, zawodymyzda tälim alan ýerli satuwdan soňky hyzmat işgärleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Öwreniş önümleri + ýerli hyzmatlar + toplumlaýyn üpjünçilik zynjyry esasy iş usulymyz bolar.

Toparymyz size mugt hünärmen plazma programma çözgütleri bilen üpjün eder