• baglanyşyk (2)
 • sns02
 • sns03
 • sns04
sahypa-banner

Gantry cnc plazma kesiji maşyn

 • cnc plazma stoluň bahasy

  cnc plazma stoluň bahasy

  gantry cnc plazma kesiji maşyn cnc plazma stoluň bahasy 1. Cnc Plazma Stol bahasy Esasy çarçuwa: ramhli ramkalar 20 mm galyňlykdaky polat plastinkany kabul edýär, kesiş takyklygyny kepillendirmek üçin ýokary mehaniki güýç we deformasiýa garşylygyny üpjün edýär.2.Cnc Plazma Stol Bahasy Öň şöhlesi 20 mm galyňlykdaky polat plastinkany kabul edýär we kesiş takyklygyny üpjün etmek üçin üstüň tekizligini we tekizligini ýokarlandyrýan bir wagtyň özünde uly cnc freze maşynlary bilen gaýtadan işlenýär.3.Cnc Plazma Stol bahasy Dişli dişli çukur ...
 • list metal plazma kesiji
 • Ykdysady awtomatiki örtük metal ganry görnüşi, metal üçin kesiş plazma enjamy

  Ykdysady awtomatiki örtük metal ganry görnüşi, metal üçin kesiş plazma enjamy

  Kesiş plazma maşynyň parametrleri Adaty görnüş 4 * 8m Netijeli kesiş meýdany: 3.15m * 6m beýleki ululyklar bar Kesmek usuly alaw / plazma kesmek galyňlygy ýalyn: 6-60mm;Plazma: Plazma güýji çeşmesine görä Kesiş uzynlygy düzülip bilner Kesmek tizligi 20-700mm / Min Plazma 500-3500mm / min Kesiş ini 3m, Plazma fakeliniň çaknyşma garşy gorag ulgamy Hawa sürmek usuly Servo Kesmegiň uzynlygy takyklygy ± 1.0 mm Cutti ...
 • Gyzgyn satuw 4000 * 10000mm Uly Cnc Gantry Oksifuel Plazma kesiji maşyn

  Gyzgyn satuw 4000 * 10000mm Uly Cnc Gantry Oksifuel Plazma kesiji maşyn

  Agyr wezipe 4000 * 10000mm Uly Cnc Gantry Oksifel ýangyç plazma kesiji maşyn ulanylýan material: Uglerod polat, poslamaýan polat Alýumin we beýleki erginler.Senagat: Esasanam polat gurluşygy, gämi gurluşygy we beýleki metal gaýtadan işleýän pudaklar üçin 1 c cnc ýalyn kesýän maşyny öwrenmek aňsat, kesiş ýoluny döretmek üçin programma üpjünçiligini öwürmek arkaly aňsat interfeýs CAD grafikasy, içerki we daşarky kesişleri awtomatiki kesgitleýär, Awtomatiki usulda döredilen gurşun we çyzyk....
 • Cuttingokary kesiş takyk okis ýangyç kesiji maşyn

  Cuttingokary kesiş takyk okis ýangyç kesiji maşyn

  Gantri görnüşli oksigel ýangyç kesýän maşyn, senagat ussahanasynda esasy maşyn.Onuň hili we takyklygy önümleriňiziň derejesini gönüden-göni kesgitlär.Qualityokary hilli kislorod kesýän maşyny saýlaň!

   

 • Takyk awtomatiki CNC ýokary kesgitleme plazma kesiji 120A we 300A

  Takyk awtomatiki CNC ýokary kesgitleme plazma kesiji 120A we 300A

  Definitionokary kesgitli plazma kesiji, göçme CNC kesiji maşynlary çalyşmak üçin täze döredilen CNC kesiji maşyn.Definitionokary kesgitli plazma inçe we orta galyň tabagy kesmek üçin amatlydyr.Definitionokary kesgitli plazma ýokary tizlik, ýokary takyklyk we miniatýurizasiýa bilen birleşdirilip, gurluş kesiş stolundan aýrylýar.Easyeňil gurnama, adam-kompýuter interfeýsi, aňsat işlemek, durnukly iş, owadan görnüşi bilen ýokary kesgitli plazma.Definitionokary kesgitli plazma, her dürli metal plastinkany awtomatiki kesmek üçin ulanylyp bilner.

 • 2022 Täze enjamlar Kesilen polat maşyn Hytaý agyr kanal Cnc Gantry plazma maşynynyň bahasy

  2022 Täze enjamlar Kesilen polat maşyn Hytaý agyr kanal Cnc Gantry plazma maşynynyň bahasy

  Bu plazma maşynyň bahasy gaty bäsdeşlik edýär.bu plazma maşyn maşyn ýasamakda giňden ulanylýar.Gurluşyk gämisi .Basyş gämisi.in engineeringener enjamlary.magdan enjamlary.Elektrik güýji.köpri gurluşygy.polat gurluşy we ş.m. bu plazma maşyn esasan metal kesmek üçin ulanylýar.

   

 • Iň ýokary hilli kesiji Uly kagyz gyzgyn satylýan plazma kesiji maşyn gaz profilini kesýän maşyn

  Iň ýokary hilli kesiji Uly kagyz gyzgyn satylýan plazma kesiji maşyn gaz profilini kesýän maşyn

  Gaz profilini kesýän maşynyň gurluşy güýçli we çydamly, köp funksiýaly we işlemek aňsat.Gaz profilini kesýän maşynyň işleýşi ýokary takyklyk bilen gaty durnukly.ýokary awtomatlaşdyryş derejesi, ýokary takyklyk we ygtybarlylyk, ykdysady baha, işlemek we goldamak üçin ýönekeý we ş.m.

 • Iň ýokary hilli kesiş Uly kagyz gyzgyn satylýan plazma kesiji maşyn plazma kesiji bahasy

  Iň ýokary hilli kesiş Uly kagyz gyzgyn satylýan plazma kesiji maşyn plazma kesiji bahasy

  Önümiň beýany Standart görnüşi 4 * 10m Netijeli kesiş meýdany: 3.15m * 8m Kesmek usuly alaw / Plazma kesmek galyňlygy ýalyn: 6-60mm;Plazma: 1-25mm Kesiş uzynlygy düzülip bilner Kesmek tizligi 20-700mm / Min Plazma 500-3500mm / min Kesiş ini 3m, ýöriteleşdirilip bilner Plazma fakeliniň çaknyşma garşy gorag ulgamy Hawa Sürüji usuly Servo Kesmegiň uzynlygy takyklygy ± 1.0mm plazma kesiji bahasy gaty bäsdeşlik edýär, sebäbi fea-dan soň ...
 • Gowy hilli arzan Cnc metal kesiş stollary

  Gowy hilli arzan Cnc metal kesiş stollary

  Önümiň beýany Gowy hilli arzan Cnc metal kesiş stollary Polat metal Cnc metal kesiş stollary senagat ussahanasynda esasy maşyn.Onuň hili we takyklygy önümleriňiziň derejesini gönüden-göni kesgitlär.Metalokary hilli metal kesiş tablisalaryny saýlamak möhümdir!Bizde üç görnüşli metal kesiş stollary bar: 1-göçme plazma kesiji maşyn-arzan we uly funksiýaly göçme plazma kesiji maşyn, THC bilen awtomatiki göçme CNC enjamy.Kesiş dolandyryş ulgamy gözegçilik edip biler ...
 • Köp fakel göni zolakly cnc plazma kesiji bahasy

  Köp fakel göni zolakly cnc plazma kesiji bahasy

  Gysgaça maglumat : Köp fakel göni zolakly cnc plazma kesiji bahasy durnukly işlemek we ýokary netijelilik bilen häsiýetlendirilýär, uglerod polat, marganes polat we beýleki materiallary kesmek üçin giňden ulanylyp bilner.1. Köp fakel göni zolakly cnc plazma ýangyny kesýän maşyn polat pudagy üçin amatly ýa-da polat göni kesmek üçin köp mukdarda ulanyjy.cnc plazma kesiji bahasy gaty ýerliklidir.2. Göni fakel saýlamak, ulanylýan fakeliň sanyna esaslanýar ...
 • Producokary öndürijilikli plazma kesmek Iň gowy satuw cnc gaz kesýän maşyn

  Producokary öndürijilikli plazma kesmek Iň gowy satuw cnc gaz kesýän maşyn

  1. Gysgaça maglumat : cnc gaz kesiji maşyn, metal plastinka kesmek üçin ýörite işlenip düzülendir, cnc gaz kesýän maşyn ýokary awtomatlaşdyryş we netijelilik, aňsat işlemek we uzak hyzmat wagty bilen häsiýetlendirilýär.2. cnc gaz kesiji maşyn gurluşy 1. cnc gaz kesiji maşyn Esasy çarçuwa: ramhli çarçuwalar 20 mm galyňlykdaky polat plastinkany kabul edýär, kesiş takyklygyny kepillendirmek üçin ýokary mehaniki güýç we deformasiýa garşylygyny üpjün edýär.2.cnc gaz kesiji maşyn Front Beam 20 mm galyňlykdaky polat pl ...